1. Αρχική
  2. -
  3. Blog
  4. -
  5. Web Development
  6. -
  7. Διασύνδεση WooCommerce με Soft1 ERP – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις.

Διασύνδεση WooCommerce με Soft1 ERP – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις.

Διασύνδεση WooCommerce με Soft1 ERP με τη δημιουργία Custom Plugin (ή και χωρίς) για μία επιχείρηση.

Γιατί Custom Plugin και όχι δωρεάν ή ένα plugin που να μπαίνει σε όλα τα Site;

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να υπάρχει ένα plugin σχεδόν για όλες τις δουλειές στα websites, αλλά υπάρχουν κάποιες εργασίες όπως αυτές μιας γέφυρας μεταξύ ενός WooCommerce και ενός ERP, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν με τρόπο που να ταιριάζει σε όλους. Γιατί; Γιατί πολύ απλά αυτή η διαδικασία, αφορά την επικοινωνία μεταξύ 2 συστημάτων. Και μπορεί τα WooCommerce Websites να είναι αρκετά παρόμοια μεταξύ τους, αλλά, τα ERP δεν είναι και σίγουρα δεν είναι και οι ανάγκες κάθε επιχείρησης ίδιες.

Η διασύνδεση μεταξύ αυτών των 2 συστημάτων είναι μια «κλειστή» διασύνδεση. Οι βάσεις δεδομένων των ERP της Soft1 δεν έχουν την ίδια δομή για όλες τις επιχειρήσεις ούτε τα ίδια πεδία με πληροφορίες. Αυτό από μόνο του αρκεί για να μην μπορεί να υπάρξει ένα plugin το οποίο να είναι Plug and Play.

Τι εννοείς καταγραφή αναγκών;

Με την καταγραφή των αναγκών σε μία τέτοια διασύνδεση εννοούμε τη διαδικασία για την ανάλυση των απαιτήσεων σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών. Ποια πληροφορία θέλουμε να μεταφέρεται μεταξύ των 2 συστημάτων αλλά και ποια πληροφορία θέλουμε να ρέει από το 1 σύστημα στο άλλο. Για παράδειγμα, κάποιος πελάτης μπορεί να θέλει να ανανεώνει το απόθεμα στο Site και έτσι να ενημερώνεται η Soft1 (όχι συνηθισμένο) ενώ κάποιος άλλος να θέλει να ανανεώνει το απόθεμα στο Soft1 και στη συνέχεια να ενημερώνεται το Website.

Ο ένας πελάτης μπορεί να έχει πολλαπλές αποθήκες, ή πολυγλωσσία στο WooCommerce του. Αυτή η διαδικασία γίνεται πεδίο – πεδίο ώστε να μπορεί να γίνει μια σαφής εκτίμηση του όγκου της εργασίας.

Πόσο Κοστίζει δηλαδή;

Το κόστος μιας γέφυρας καθορίζεται από την ποσότητα της πληροφορίας (πόσα πεδία) αλλά και από τον τύπο (1 way ή 2-way). 1-way εννοούμε ότι πληροφορίες στέλνει το ένα σύστημα και δέχεται το άλλο. 2-way εννοούμε ότι και τα 2 συστήματα στέλνουν ή/και λαμβάνουν πληροφορίες από το άλλο κοκ. Αυτό που κοστολογείται, είναι οι εργατοώρες για την υλοποίηση.

Το κόστος κυμαίνεται από 1.200€ έως και 4.000€ ανάλογα με τα παραπάνω αλλά και βάσει των διαφορετικών απαιτήσεων ενός πελάτη.

Αξίζει τον κόπο και τα χρήματα;

Ανάλογα. Εάν η επιχείρηση θέλει να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες της για να κερδίσει χρόνο από τους υπαλλήλους της, τότε ναι, αξίζει και με το παραπάνω.

Εάν όμως μια επιχείρηση είναι νέα, δεν γνωρίζει ακόμα τον κύκλο εργασιών που αναμένει, δεν έχει σαφή εικόνα για τον όγκο πωλήσεων και παραγγελιών, τότε θα πρέπει να περιμένει μέχρι να υπάρξει μια σταθερή ροή παραγγελιών, να αναγνωρίσει τις ανάγκες της, και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει τη διασύνδεση.

Τι γνώσεις πρέπει να έχει αυτός που θα με βοηθήσει στην υλοποίηση;

Αρχικά να αναφέρω, ότι καλό είναι να μην στηρίζεστε σε άτομα, αλλά σε ομάδες. Ο λόγος είναι ότι πολύ σπάνια ένα άτομο από μόνο του θα είναι καλός και στο κομμάτι του σχεδιασμού (από την πλευρά του business) και στο κομμάτι του σχεδιασμού του συστήματος (από τεχνικής άποψης) αλλά και στο κομμάτι του Development .

Τα παραπάνω είναι οι 3 βασικότερες δεξιότητες που απαιτούνται μαζί φυσικά με την εμπειρία στη βάση δεδομένων τόσο του WooCommerce όσο και της Soft1 προκειμένου να μπορεί να δώσει λύσεις κατά το σχεδιασμό και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις, αλλά να μπορεί να καθοδηγήσει και το συνεργάτη από πλευράς της Soft1 αναφορικά με τη βέλτιστη (τεχνικά) λύση, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στη μετάδοση της πληροφορίας κοκ.

Εάν θέλεις λοιπόν να κάνεις διασύνδεση του WooCommerce eshop σου με κάποιο Soft1 ERP και ψάχνεις συνεργάτη… θα χαρούμε να ακούσουμε την ανάγκη σου και να σου δώσουμε μια σχετική προσφορά.

Έχοντας υλοποιήσει περισσότερες από 30 διασυνδέσεις τόσο σε WooCommerce όσο και σε Prestashop, γνωρίζουμε καλά τη διαδικασία, τα προβλήματα και τις παγίδες που πρέπει να προσέξεις, για να έχεις μια ομαλή και γρήγορη διαδικασία με διαφάνεια.

Back to top